Home / Fashion / Katie Price aka Jordan

Fashion

Katie Price aka Jordan

by the editorial team ,
Katie Price aka Jordan
Jordan looking foxy in 2008

WENN/SIPA