Home / Fashion / Yumi Katsura - Paris Haute Couture Spring/Summer 2011

Fashion

Yumi Katsura - Paris Haute Couture Spring/Summer 2011

by the editorial team Published on 16/06/2015 at 15:00
Yumi Katsura - Paris Haute Couture Spring/Summer 2011
© Pixelformula