Home / Fashion / Yumi Katsura - Paris Haute Couture Spring/Summer 2011

Fashion

Yumi Katsura - Paris Haute Couture Spring/Summer 2011

by the editorial team ,
Yumi Katsura - Paris Haute Couture Spring/Summer 2011
© Pixelformula