Home / Fashion / Fashion Designer / Bora Aksu London Fashion Week autumn/winter 2012-2013

Fashion

Bora Aksu London Fashion Week autumn/winter 2012-2013

by the editorial team ,
Bora Aksu London Fashion Week autumn/winter 2012-2013
Bora Aksu autumn/winter 2012-2013
©Sipa