Home / Fashion / Fashion Designer / Nicole Farhi - London Fashion Week Spring Summer 2013

Nicole Farhi - London Fashion Week Spring Summer 2013

All photos © Pixelformula